Uvjeti korištenja – plemeshop Skip to content

Besplatna dostava za sve proizvode unutar HR, uključujući i otoke.

Raba-Raba ležajevi - svaki tjedan jedna boja/veličina je na popustu!

Cart

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti
Korištenjem usluga internet trgovine www.pleme.eu domene smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primijenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i web trgovine www.pleme.eu smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pleme pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta i sadržaja ovih stranica u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Unatoč maksimalnoj pažnji pri izradi ovih stranica, tekstova i fotografija ovih proizvoda, Pleme se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.pleme.eu te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Autorska prava
Sav sadržaj na ovim stranicama zaštićen je Zakonskom o autorskim pravima i bez izričite dozvole ne može se prenositi, kopirati u bilo koje svrhe. Na predmetnoj web stranici nije dozvoljeno na bilo koji način širiti odnosno poticati širenje neželjenih elektroničkih poruka (tzv. spam) ili sličnih radnji.

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetne web stranice i sadržaja na istoj, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Uvjeti prodaje

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Pleme za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između kupca (korisnika) i Pleme, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Korištenje usluga kupovanja na www.pleme.eu internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Pleme ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web trgovine www.pleme.eu uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem internet stranice ili mailom.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Pleme na jedan od slijedećih načina:
-odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik www.pleme.eu
-odabirom plaćanja i potvrdom primljene narudžbe / ponude mailom

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Pleme zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.