Povrat robe – plemeshop Skip to content

Besplatna dostava za sve proizvode unutar HR, uključujući i otoke.

Raba-Raba ležajevi - svaki tjedan jedna boja/veličina je na popustu!

Cart

Povrat robe

Povrat robe i novca
napomena: povrat robe u roku od 14 dana propisan je zakonom o pravima potrošača na razini EU, i ne utječe na naš probni rok od 30 dana za madrace. Uvjete probnog roka od 30 dana za madrace možete pročitati ovdje.

Ako niste u potpunosti zadovoljni s proizvodom, ovdje smo da vam pomognemo.

Korisnik (kupac) proizvoda ima pravo vratiti kupljenu robu u roku od 14 dana od datuma primitka robe ne navodeći posebne razloge. Time se smatra da je i Ugovor na daljinu raskinut jednostrano. Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora.

Unatoč tome, voljeli bismo da navedete razloge povrata robe kako bi unaprijedili svoje poslovanje.

Iznimno, kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučaju:
- ako se roba ne nalazi u originalnoj ambalaži, ako je roba korištena, oštećena ili nedostaju dijelovi.
- pružanje usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka u kojem je kupac imao pravo tražiti raskid ugovora
- prodaju proizvoda izrađenih na temelju kupčeve specifikacije i/ili proizvoda izrađenih isključivo za kupca

Kupac je u slučaju raskida dužan izvršiti povrat proizvoda o svom trošku s time da proizvod mora biti neoštećen, nekorišten i u nepromijenjenoj količini te u originalnoj neoštećenoj ambalaži, u protivnom kupac gubi pravo na raskid.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Trgovac je dužan bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete skinuti ovdje.

Svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora.

Uplaćeni novac vraćamo kupcu na račun u roku od 14 dana od trenutka primitka vraćene robe. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Pleme Lab d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve dodatne troškove nositelja vaše kreditne kartice ili vaše banke.

RABA-RABA ležajevi za pse i izuzeće od prava na povrat u roku od 14 dana

Za ležajeve sa pse i ostale proizvode namjenjene kućnim ljubimcima, kupac ne ostvaruje pravo na povrat u roku od 14 dana ukoliko je proizvod otvoren, odnosno uklonjen iz zaštitnog pakiranja.

Troškove povrata snosi kupac. Ukoliko zaprimimo paket za povrat iz kojeg je vidljivo da je proizvod korišten, prepakiravan ili na bilo koji drugi način uklonjen iz prvotne ambalaže, pravo na povrat će se smatrati nevažećim.

Ukoliko niste sigurni u vezi veličine ležaja, pitajte nas za savjet.